1. Czy młodsze dziecko może uczęszczać do grupy starszej wiekowo, bo potrafi więcej?
  – Niestety, nie ma takiej możliwości. W wyjątkowych sytuacjach gdy dziecko naprawdę wybitnie odbiega od grupy przenosimy je do grupy starszej.
 2. Czy mogę zapisać dziecko bezpośrednio do grupy średnio-zaawansowanej lub zaawansowanej?
  – Nie, nie ma takiej możliwości. Do grupy zaawansowanej przeprowadzane są testy. Po pozytywnym przejściu testów przedstawiamy rodzicom propozycję przejścia w/w grup.
 3. Czy na zajęciach dla dorosłych robimy różne trudne ewolucje gimnastyczne, z którymi mogę sobie nie poradzić?
  – Zależy od rodzaju zajęć. Trening wzmacniający i mobilności są nastawione głównie na poprawę ogólnych zdolności motorycznych (wydolność, gibkość, siła mięśniowa). Na zajęciach z gimnastyki ogólnej wykonujemy proste ćwiczenia gimnastyczne. W przypadku gdy grupa wykazuje duże zaawansowanie trener może zaproponować naukę trudniejszych ewolucji.
 4. Co się stanie, jeżeli nie będę kontynuował zajęć w kolejnym miesiącu i będę chciał wrócić? Czy będę miał cały czas miejsce w grupie?
  Niestety nie. Po 2-óch tygodniach od braku wpłaty za kolejny karnet, miejsce w grupie może zostać zajęte przez kogoś innego. W przypadku chęci powrotu, jeżeli nie będzie miejsca w grupie należy wybrać inny dzień zajęć (w ramach dostępności).
 5. Czy trener prowadzący grupę mojego dziecka będzie się zmieniał?
  – Nie, przeważnie przez cały rok trener ma tą samą grupę. Jednak zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany trenera w ciągu roku.