1. Odrabianie zajęć – w związku z bardzo dużą ilością dzieci na zajęciach, zajęć nie odrabiamy. W wyjątkowych sytuacjach takich jak choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim karnet zostanie wydłużony o okres choroby
 2. Po zapisie
  – przychodzą Państwo na obiekt – wejście od strony ul. J. Czyżewskiego. Formalności dopełniamy w biurze – przy recepcji. Odbieracie Państwo karnet dla siebie lub dziecka i schodzicie na piętro -1 do szatni. Z szatni bezpośrednio przed zajęciami udajemy się na prawo do drzwi gdzie trener sprawdza karnety i wpuszcza na obiekt
 3. Zostawianie dzieci bez opieki
  – nie ma możliwości pozostawiania dzieci bez opieki. W takich sytuacjach, rodzic zostanie poproszony o wyjście z zajęć w celu zajęcia się swoim podopiecznym
 4. Wejście na salę przez rodzica
  – 
  jeżeli rodzic nie bierze udziału w tym samym czasie w zajęciach dla dorosłych nie może przebywać na sali gimnastycznej. Rodzice obserwują swoich podopiecznych z oszklonego przedsionka, jest możliwość skorzystania z krzesełek rozstawionych w korytarzu Hali