1. Okres ważności karnetu
  – karnet jest wystawiany na okres 5 tygodni. W przypadku gdy wejścia zostaną wykorzystane prze końcem ważności karnetu, bezpośrednio od kolejnych najbliższych zajęć zostaje wystawiony nowy karnet (okres 5 tygodni)
 2. Personalizacja
  – karnet jest imienny i nie ma możliwości wejścia na karnet przez inną osobę. W wyjątkowych przypadkach karnet może zostać przepisany na inną osobę z rodziny
 3. Brak karnetu na zajęciach
  – w przypadku gdy osoba zapomni karnetu, trener ma prawo nie wpuścić na zajęcia (zajęcia przepadają). Bardzo prosimy o nie zapominanie karnetów. Opłata za zgubiony karnet wynosi 10 zł
 4. Okresy wolne od zajęć a ważność karnetu
  – w przypadku gdy zbliżają się święta lub inny okres “wolny”,, a rozpoczął nam się nowy karnet data ważności karnetu zostaje wydłużona o wszystkie dni wolne
 5. Co się dzieje jeżeli moje dziecko lub ja jestem chory?
  – w przypadku choroby dłuższej niż tydzień należy poinformować o tym fakcie mailowo i następnie wysłać skan zaświadczenia lekarskiego aby nie utracić miejsca w grupie