6 marca 2021
  • SZKOLENIE GIMNASTYCZNE TECHNIKA WYKONANIA I METODYKA NAUCZANIA STANIA NA RĘKACH

    6 marca 2021  13:00 - 15:45
    Hala gimnastyczna Leszka Blanika, Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska

    See more details