1. Czy młodsze dziecko może uczęszczać do grupy starszej wiekowo, bo potrafi więcej? – Nie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą trenera dopuszczamy taką możliwość
  2. Czy mogę zapisać dziecko bezpośrednio do grupy średnio-zaawansowanej lub zaawansowanej? – Nie, nie ma takiej możliwości. Do grupy zaawansowanej trenerzy przeprowadzają testy i następnie przedstawiają rodzicom propozycję że dziecko może uczestniczyć do w/w grupy
  3. Czy na zajęciach dla dorosłych robimy różne trudne ewolucje gimnastyczne, z którymi mogę sobie nie poradzić? – Zależy, zajęcia Fitness i Mobility są nastawione głównie na poprawę ogólnych zdolności (wydolność, gibkość, siła mięśniowa), na zajęciach z gimnastyki ogólnej wykonujemy proste ćwiczenia gimnastyczne. W przypadku gdy grupa jest dość zaawansowana trener może zaproponować naukę trudniejszych ewolucji
  4. Jeżeli nie będę kontynuował zajęć w kolejnym miesiącu i będę chciał wrócić to czy będę miał cały czas miejsce w grupie? – Nie, w tym przypadku miejsce w grupie może zostać zajęte przez kogoś innego i w przypadku chęci powrotu, jeżeli nie będzie miejsca w grupie należy wybrać inny dzień zajęć (w ramach dostępności)
  5. Czy trener prowadzący grupę mojego dziecka będzie się zmieniał? – Nie, przeważnie przez cały rok trener ma tą samą grupę. Jednak zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany trenera w ciągu roku